Здравствено воспитни активности во основните и средните училишта во Кичево

Центарот за јавно здравје Битола во рамките на своите редовни активности реализира Здравствено воспитни активности во основните и средните училишта во Кичево.

На следните теми:

“Лична хигиена” и “Морбили” предавач Д-р Александра Аврамовска специјалист микробиолог во Кичево;

“Сексуално преносливи болести”предавач Д-р Јован Тодоровски специјалист по социјална медицина и јавно здравје;

“Сида” предавач Сузана Торковска здравствен соработник во СОУ Мирко Милевски и СОУ Дреита Кичево.