Здравствен Календар

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – БИТОЛА СЕ ВКЛУЧУВА ВО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ОВИЕ СВЕТСКИ ДАТУМИ ПРЕКУ НИЗА СВОИ АКТИВНОСТИ ( РАБОТИЛНИЦИ, ПРЕДАВАЊА, СОВЕТУВАЊА, ЕМИСИИ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА И СЛИЧНО).

СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ МАЛИГНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА

СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗАТА

СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО

СВЕТСКИ ДЕН НА БОРБА ПРОТИВ ПУШЕЊЕТО

СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ДЕН НА СТАРИ ЛИЦА

СВЕТСКИ ДЕН  НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕС

СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ СИДА