ИЗВЕСТУВАЊЕ


Почитувани, ве информираме дека поради неповолни временски услови, првата фаза од адултицидната дезинсекцијасо цел уништување на возрасни форми на комарци, во Општина Битола и Новаци не беше целосно спроведена во предвидениот период. Истата ќе продолжи да се спроведува:

          19.06.2023 до 21.06.2023- Општина Битола (21:00 до 04:00 часот)

          19.06.2023 – Општина Новаци (19:00 до 04:00 часот)

За сите информации и прашања отворен телефон за контакт во Центарот за јавно здравје Битола 047 208-100, 047 208-120.

ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола