Информации од јавен карактер

Центарот за јавно здравје  – Битола, согласно Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, за службени лица за посредување со информации ги определи:

  • Роза Митровска, дипл.екк.

Барањето за пристап до информации од јавен карактер можите да го симнете овде.