Светски ден на контрацепција 2023 год. Време e да се подобри контролата на раѓање

Светскиот ден на контрацепција е создаден за да одговори на глобалната потреба за сеопфатно образование и пристап до контрацепција. Неговото потекло е вкоренето во разбирањето дека планирањето на семејството и контрацепцијата играат клучна улога во здравјето на жените, родовата еднаквост и контролата на населението. Овај ден служи како платформа за решавање на проблемите на оваа тема и промовирање решенија.Треба да се  зголеми свест за проблемите со репродуктивното здравје и да се вложи во унапредувањето на политиките и програмите кои обезбедуваат поголем пристап до контрацепција ширум светот. На тој начин ќе се промовираат целите за одржлив развој на Обединетите нации, особено Целта 3 (Добро здравје и благосостојба) и Целта 5 (родова еднаквост).

Овој ден  се слави секоја година на 26  септември. За прв пат беше одбележан во 2007 година, инициран од десет меѓународни организации за планирање на семејството со повеќе основни цели:

1. Подигање на свеста за важноста на контрацепцијата и поттикнување на паровите да донесуваат информирани одлуки за нивното репродуктивно здравје

2. Нагласување на значењето на репродуктивното здравје и права, вклучително и доброволно планирање на семејството, како фундаментални за развојот

3. Да се укаже на тоа дека употребата на контрацепција има неколку придобивки, како што се намалување на стапката на смртност на мајки и деца, спречување на несакана бременост и абортуси и намалување на преносот на сексуално преносливи инфекции,намалување на некои симптоми повразани со репродукцијата

4. Со овозможување на жените и девојките да ги планираат своите семејства, контрацепцијата го промовира нивното зајакнување и родова еднаквост, што води кон попросперитетни, стабилни и правични општества со поголеми социјални и економски придобивки и лични одлуки кои ќе оговарааат на животните стилови и потреби.

Голема е важноста на безбедната и ефикасна контрацепција, со цел спречување на несакана бременост, намалување на смртноста на мајките и промовирање на здраво планирање на семејството, што ги нагласува пошироките импликации на контрацепцијата за социјалната, економската и здравствена благосостојба.

Пристапот до контрола на раѓање има несомнени придобивки. На пример, проценките за економското влијание на планирањето на семејството покажаа дека 3,6 милијарди долари годишно потрошени за обезбедување контрацепција за сите оние што ja сакаат, имаат годишен потенцијал за враќање од 432 милијарди долари – или поврат од 120 долари за секој вложен 1 долар .

Светскиот ден на контрацепција ги едуцира луѓето за широк спектар на опции за контрацепција, вклучувајќи кондоми, апчиња за контрацепција, интраутерини уреди ,  хормонски импланти,  инјекции и трајни методи како стерилизација.

И покрај тоа што е постигнат напредок во промовирањето на контрацепција, остануваат многу предизвици, вклучително и културни бариери, несоодветен пристап во одредени региони и дезинформации за методите на контрацепција.

И покрај се сегашните методи се со недостатоци  и за жените и за мажите. Мажите имаат ограничени опции за контрацепција: апстиненција, кондоми, повлекување (исто така познат како метод на извлекување) и вазектомија. Спротивно на тоа, жените, кои имаат тенденција да ја носат одговорноста за контрола на раѓањето кај хетеросексуалните двојки, имаат различни опции, вклучувајќи апстиненција, кондоми, итни контрацептиви, импланти, инјекции, интраутерини уреди, фластери, апчиња, инјекции, спермициди и вагинални прстени. Има недостатоци: соочување со емоционални, финансиски, ментални и физички оптоварувања со несакани ефекти кои може да вклучуваат депресија, губење на косата, главоболки, недостаток на микронутриенти, промени во расположението, гадење, потешки периоди, полесни периоди, рани периоди, доцни периоди, пократки периоди, подолги периоди или без периоди – меѓу другото. Нема ниту еден моментално достапен метод на контрацепција кој ги има сите карактеристики, кои се сметаат за значајни: достапност, ефективност и недостаток на несакани ефекти.

-И оваа како и предходните години, Центарот за јавно здравје Битола, презема бројни активности преку своето Советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје.Наши клучни цели се:

-Вклучуваме млади во разговори за репродуктивното здравје и планирањето на семејствотоза активности  во училиштата,

-Организираме информативни настани, работилници  за да ги едуцирате поединците за значењето на контрацепција

-Подигање на свеста кај младите за различните методи на контрацепција.

-Поттикнувње на отворени дискусии за сексуалното здравје(СПБ) и контрацепција.

–  подобрен пристап до прифатлива и квалитетна контрацепција