НОВИ НАМАЛЕНИ ЦЕНИ ЗА ТЕСТОВИ ЗА COVID – 19 ЗА ПРИВАТНИ ПОТРЕБИ Со важност од 04.02.2022 година

1. REAL TIME PCR тест за COVID – 19
– Цена за RT PCR ТЕСТ (за едно лице) – 2000 денари
– Цена со фамилијарен попуст по лице (за 2 или повеќе лица со исто презиме и адреса) – 1800 денари
– Цена за групно патување по лице, за вработени во фирми, институции, туристички агенции со претходен договор – 1600 денари
Сертификатите се издаваат истиот ден од 16:00 часот до 17:00 часот на македонски и на англиски јазик
2. Брз антигенски тест за COVID – 19
– Цена на тестот – 800 денари
Сертификатот се издава за 30 минути
на македонски и на англиски јазик
За тестирање не е потребно претходно закажување.
Земањето на брисеви се врши во пунктовите
со РАБОТНО ВРЕМЕ
од понеделник до сабота од 08:00 до 14:30 часот.
Тел. 047 208 100
Тел. 070 208 100
Центар за јавно здравје Битола