Одбележување на НЕДЕЛА НА ИМУНИЗАЦИЈА ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола