Светски ден на здравјето

Светскиот ден на здравјето се слави секоја година на 7 април, денот на  годишнината од основањето на Светската здравствена организација (СЗО) во 1948 година.

Тоа е ден посветен на подигање на свеста за здравјето на луѓето ширум светот.

Секоја година за овој датум, се избира тема која нагласува област на грижа за приоритетни  здравствени проблеми

Во ова тешко време, соочени со сегашната пандемија со вирусот COVID-19, загадената животна средина и зголемената инциденца на  тешките болести како малигните и кардиоваскуларните СЗО одлучи Светскиот ден на здравјето во 2022 година, да биде одбележан со превземање на хитна акција во правец на подобрување здравјето на луѓето и зачувување на  планета на која живееме. Темата за Светскиот ден на здравјето во 2022 година е НАШАТА ПЛАНЕТА, НАШЕ ЗДРАВЈЕ.

И ние како Центар за Јавно Здравје Битола,се вклучивме во одбележувањето на овој ден, заедно со СЗО и партнерите. Ова се гледа како можност за зелено и здраво закрепнување од пандемијата COVID-19, што го става здравјето на поединците и на планетата во центарот на активностите и поттикнува движење за создавање општества фокусирани на благосостојбата.

Загадувањето на воздухот, загадената вода, несоодветната санитација, вклучително и управувањето со цврстиот отпад, ризиците поврзани со одредени опасни хемикалии и негативните влијанија од климатските промени се најитните закани за животната средина за јавното здравје во регионот. Овие закани за јавното здравје се надополнети со слабите практики на управување и потенцијалните нееднаквости во здравството, како и од ограниченото лидерство, експертиза и ресурси во здравствениот сектор.

Оваа тема за Нашата планета и нашето здравје, треба да биде моќен потсетник за нас дека решавањето на многу од овие прашања е надвор од ексклузивната надлежност на здравствениот сектор и, како последица на тоа, ефективен одговор ќе се бара од влада и  целото општество.

Придружете ни се во одбележувањето на Светскиот ден на здравјето 2022 год, и во нашите  активностите што може да се превземат за да изгради свет со чист воздух, безбедна вода и санитарни услови, каде здравата храна ќе биде достапна за ситерадовите ќе бидат погодни за живеење, економиите ќе бидат отпорни на климата и ќе се фокусирани на здравјето и благосостојбата.

Сето тоа ќе  придонесе за свет во кој сите луѓе, вклучително и оние кои живеат во ситуации на ранливост, можат да живеат подолго, посреќни и да напредуваат.Тогаш ќе добиеме одговор на неколку основни прашања:

Дали можеме повторно да го замислиме светот во кој чистиот воздух, вода и храна се достапни за сите?

Дали може да се живее во градовите, а луѓето да имаат контрола врз нивното здравје и здравјето на планетата?

Ако неможе сето ова да се замисли, ние заедно преку заеднички активности ќе   помогнеме да се направат овие наизглед недостижни цели-реални!

ФАКТИ кои насочуваат кон тоа дека е  од големо значење да ние, како Центар за Јавно Здравје, делуваме на подрачјето на општина Битола, Кичево, Ресен и Демир Хисар:

 • Загадувањето на воздухот убива 13 луѓе секоја минута поради рак на белите дробови, срцеви заболувања и мозочни удари. Престанете да согорувате фосилни горива како нафта, јаглен и природен гас.
 • Девет од десет луѓе дишат загаден воздух. Престанете да согорувате фосилни горива како нафта, јаглен и природен гас.
 • Согорувањето на фосилните горива како нафта, јаглен и природен гас предизвикува загадување на воздухот. Чувајте ги фосилните горива во земјата за здрава планета и здрава јас.
 • Климатските промени се закана за човековото здравје кои предизвикуваат болести како што се ракот, астмата, срцевите заболувања и болестите што ги пренесуваат комарците како Денга.
 • 000 луѓе годишно умираат од дијареја предизвикана од загадена вода и лоши санитарни услови.
 • Тутунот убива; одгледувањето тутун и штети на планетата. Чувајте ги вашите тела и околината без тутун
 • Зголемувањето на температурите и поплавите предизвикани од климатските промени ќе стават дополнителни 2 милијарди луѓе на ризик од инфекција со денга.
 • Загадувањето со азот диоксид може да ги влоши респираторните заболувања, особено астмата. Добро планираните системи за јавен транспорт, вклучувајќи безбедно одење и возење велосипед, можат да го подобрат квалитетот на воздухот, да ги ублажат климатските промени и да дадат дополнителни здравствени придобивки.
 • Нашата планета, нашето здравје: исчистете го нашиот воздух, вода и храна.
 • Управувајте со медицинскиот отпад безбедно. Повредите од игла од фрлените шприцеви може да предизвикаат хепатитис Б, Ц и заразни болести. Емисиите од согорувањето на здравствената заштита може да го зголемат ракот.
 • 3,6 милијарди луѓе немаат безбедни тоалети на глобално ниво. Нетретираниот човечки отпад ги деградира екосистемите и здравјето на луѓето.
 • 2 милијарди луѓе на глобално ниво немаат безбедна вода за пиење. Заштитете ги изворите на вода така што ќе спречите канализација, отпад и хемикалии да влезат во нашите езера, реки или подземни води
 • Тутунот убива повеќе од 8 милиони луѓе секоја година и предизвикува голема зависност. Тоа е главен фактор на ризик за рак, срцеви, белодробни заболувања. 600 милиони дрвја се сечат за да се направат 6 трилиони цигари секоја година, со што се намалува чистиот воздух што го дишеме. Без тутун.