Пораки за младите и поголема одговорност

Повеќе одговорност, помалку дружба односно тоа значи носи маска, држи дистанца , не се гтупирај и често миење на рацете.