Протоколи за Ковид-19

Мерки и препораки за заштита и превенција  од корона вирусот Covid-19   ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА ПЛАЖИТЕ  ВО ТЕК НА ПАНДЕМИЈА СО COVID-19 ИНФЕКЦИЈА ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА БАЗЕНИТЕ ВО ТЕК НА ПАНДЕМИЈА…