Да изградиме поправеден и поздрав свет

На Светскиот Ден на Здравјето, 7 април 2021 година,Центарот за  јавно здрвје Битола, ќе се придружи на кампањата за изградба на поправеден и  поздрав свет.

КОВИД-19 сериозно ги погоди сите земји, но неговото влијание беше најтешко врз оние заедници кои веќе беа ранливи, кои се повеќе изложени на болеста, со помала веројатност да имаат пристап до квалитетни здравствени услуги.

Некои луѓе можат да живеат поздрав живот и да имаат подобар пристап до здравствени услуги отколку другите  а тоа целосно се должи на условите во кои се родени, растат, живеат, работат и стареат.

            Во целиот свет, некои групи се борат да врзат крај со крај со малку дневни примања, имаат посиромашни услови за домување и образование, помалку можности за вработување, доживуваат поголема родова нееднаквост и имаат малку или воопшто немаат пристап до безбедни средини, чиста вода и воздух, безбедност на храна и здравствени услуги. Ова доведува до непотребно страдање, болест и предвремена смрт. Сто тоа има штетни последици на нашите општества и економии.

Врз основа на тековните социоекономски анализи, се предвидува дека нееднаквостите ќе се зголемат во иднина, што дополнително ја загрозува здравствената  нееднаквост и правото на здравје за сите. WHD 2021 повикува на итна акција за справување со здравствените нееднаквости, со фокус на КОВИД-19.

Ова не само што е неправедно, туку треба и да биде спречено. Затоа ги повикуваме лидерите да осигураат, секој да има услови за живот и работа што се потребни за добро здравје. Во исто време, ги повикуваме лидерите да ги следат здравствените нееднаквости и да обезбедат сите луѓе да имаат пристап до квалитетни здравствени услуги, кога и каде им се потребни.

На Светскиот ден на здравјето 2021 година 7 април 2021 година 14:00 – 15:30 часот по средноевропско време, Светската Здравствена Организација, повикува на  виртуелен гала настан : „Итен повик да работиме заедно за да се справиме со здравствените нееднаквости“.Тоа ќе биде почетна точка на едногодишната   кампања на праведност ,чија цел ќе биде да ги зближи луѓето да градат поправеден и  поздрав свет.

Да се приклучиме!

Покана: Овој настан е отворен за сите, вклучително и претставници на владите, академските институции и истражувачките институти, мултилатерални партнери во системот и членови на меѓународни професионални организации, граѓанското општество и групите на заедницата кои работат на здравствен капитал заедно за поправеден, поздрав свет.

Зголеми веб-семинар

https://who-e.zoom.us/j/93936902104