СОСТОЈБА СО ГРИП (ИНФЛУЕНЦА) ВО БИТОЛА

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР

Во текот на месец ноември од 2018 година во Битола пријавени се 3 лица со грип со инциденција од 3,14 на 100.000 жители. Во истиот период од минатата година 2017 пријавени беа 4 лица и инциденција од 4,19 на 100.000 жители.

Минатата сезона (2017/18), во Битола вкупно беа регистрирани 1573 лица со грип. Најголем број на заболени лица беа регистрирани во месец февруари односно 76% од вкупниот број на заболени лица од сезоната 2017/18 ( график 1).

График 1. Неделна дистрибуција на заболените од грип во Битола, сезона 2018/19 и сезона 2017/18

Грип2018_2019

 

До сега, релативно малиот број на регистрирани случаи на грип, кој е под неделната граница за сезонска активност оди во прилог на ниска (вон-сезонска) активност на вирусот на грип на територија на Битола.

 

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИП

Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување, затоа Центарот за јавно здравје- Битола препорачува вакцинација на целото население, особено за лица кои припаѓаат на ризични групи (согласно препораките на СЗО):

  • бремени жени, во било кој стадиум од бременоста
  • деца на возраст од 6 месеци до 5 години
  • постари лица на возраст од 65 години и повеќе,
  • лицата со хронични заболувања и состојби на намален имунитет
  • здравствени работници.

За првпат, од оваа сезона на инфлуенца, во Р. Македонија започна бесплатна вакцинација против инфлуенца за одредена категорија на население. За таа намена, Министерството за здравство набави 3800 дози за лицата постари од 65 години со просечна, потпросечна пензија и без примања за територијата на Центар за јавно здравје Битола (Битола, Кичево, Демир Хисар, Ресен). Дополнителни 3000 дози се набавени како комерцијални вакцини за останатото население.

Вакцинацијата со бесплатните и комерцијалните вакцини против инфлуенца се спроведува во Центарот за јавно здравје- Битола со своите подрачни единици, како и претходните сезони со тоа што за прв пат од оваа сезона, закажувањето за бесплатните вакцини е преку матичен лекар во системот Мој Термин.

До 30.11.2018 година на територијата на Центар за јавно здравје Битола вакцинирани се вкупно 5003 лица, од кои 2840 лица со комерцијални вакцини и 2163 лица со бесплатни вакцини.

Во текот на сезоната 2017/18, вкупно беа набавени и аплицирани 3799 вакцини. Оваа сезона, до 30.11.2018 година, бројот на вакцинирани лица во регионот на Центар за јавно здравје- Битола е зголемен за 31% во споредба со вкупниот број на вакцинирани лица од минатата сезона (график 2).

График 2. Вкупно вакцинирани лица во сезоната 2017/18 и вакцинирани лица заклучно со 30.11.2018 во сезоната 2018/19 на територијата на Центар за јавно здравје- Битола.

ГрипСезони

Од комерцијалните вакцини заклучно со 30.11.2018 година, потрошени се 95% од вкупниот број на набавени комерцијални вакцини, а од бесплатните вакцини потрошени се 57%.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *