Протоколи за КОВИД -19

Мерки и препораки за заштита и превенција  од корона вирусот КОВИД-19

 

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА ПЛАЖИТЕ  ВО ТЕК НА ПАНДЕМИЈА СО COVID-19 ИНФЕКЦИЈА

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА БАЗЕНИТЕ ВО ТЕК НА ПАНДЕМИЈА СО COVID-19 ИНФЕКЦИЈА

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА БАЗЕНИ ЗА ПЛИВАЧКИ КЛУБОВИ  ВО ТЕК НА ПАНДЕМИЈА СО COVID-19 ИНФЕКЦИЈА

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *